CURRICULUM VITAE

Charlotta Eidenskog
Född 1976


Utbildning

2017 – 2019
Internationell kulturprojektledare, Nätverkstan Kultur, Göteborg, 400 YH-poäng
2015 ht
Kritiska utställningsstudier, HDK och Riksutställningar, Göteborg, 15hp
2013 ht
Samtida Konsthantverksteori, HDK, Göteborg, 7,5hp
2006 – 2008
Masterutbildning i Tillämpad konst, HDK, Göteborg
2001 – 2004
Kandidatutbildning i Keramikkonst, HDK, Göteborg

Uppdrag, anställningar och projekt i urval

2022
Vikarierande Universitetsadjunkt, Master Craft, HDK/Valand, Göteborg
2022
Deltagare i konstprojektet Renässans, Italienska palatset, Växjö
2021
Projektledare Craft Days i Västra Götalandsregionen
2021 – 2023
Juryarbete för Arbetsstipendium, Region Halland
2019 –
Verksamhetskoordinator, Konstepidemin, Göteborg
2018
Projektkoordinator, ”Iaspis Open Studios”, Konstnärsnämnden, Stockholm
2017
Curator // Kvarnbyns Kulturnatt, på uppdrag av Mölndals Kommun
2017
Curator // Fragment, Göteborgs Stadsbibliotek, på uppdrag av HDK
2016 – 2019
Ledamot i styrelsen för Konsthantverkarna, Stockholm
2015 – 2017
Projektledare och curator för HDK Konsthantverks och HDK vid Steneby Examensutställning
2016
Curator // POP_ IN, Nationalmuseums Projektcontainer, på uppdrag va Konsthantverkarna, Stockholm
2016
Curator // ”I fokus”, Konsthantverkarna, Stockholm
2012 – 2015
Delägare Two Little Birds Galleri, Göteborg

Separatutställningar

2023
Lerverk, Göteborg
2017
Orosmoln, Kaolin, Stockholm
2017
En av tusentals, fönsterutställning Sintra, Göteborg
2016
I rise. This is how I do it. Konsthantverkarna, Stockholm
2011
Från en högre höjd, Two Little Birds, Göteborg
2008
Blobs, Galleri Kaustik, Göteborg

Samlings- och grupputställningar i urval

2023
Vårsalong – På tal om värde och bla bla, Konstepidemin, Göteborg
2022
Renässans, Italienska palatset, Växjö
2021
70 år av omsorg i tanke och hand, Konsthantverkarna, Stockholm
2020
Late Autumn Art Show, Konstepidemin, Göteborg
2018
Tid, Galleri Backlund, Göteborg
Vårsalong, Galleri Backlund, Göteborg
Dialog, Konsthantverkarna, Stockholm
2017
Ljus, Konsthantverkarna, Stockholm
2013
Vi jobbar med det…, Keramiskt center, Höganäs
2012
Var dags fägring, Sofiero, Helsingborg
2011
HDK Masterstudenter 2005-2011, Höganäs Konsthall
2010
SLOW GO, tillsammans med Anna-Karin Arvidsson och Linda Rothstein, Växjö Konsthall
2009
Konstslöjdssalongen, Röhsska museet, Göteborg
2008
East Coast meets West Coast, Fabriken LDKP, Lidköping
Idealism vs. commercialism, examensutställning, Röhsska museet, Göteborg
2007
International Ceramic Exchange Exhibition, Seoul, Korea

Stipendier i urval

2023
Residens – Konsthantverkscentrum, KKV Bohuslän
2021
1-årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
2020
Krisstipendium, Konstnärsnämnden
Tillfälligt stipendium, Göteborgs Stad
2017
Göteborg Stads Kulturstipendium
2013
PRONTO, Göteborgs stad
Estrid Ericsson stipendiefond
2011
Estrid Ericsson stipendiefond
2009
Estrid Ericsson stipendiefond
2008
Kerstin Wijk Broströms Stiftelse
Göteborgs Slöjdförenings stipendie
Arbetsflitens befrämjande
2007
Fabrikör J L Eklunds Hantverksstiftelse
Slöjdföreningens stipendiefond
2006
Landstinget Kronobergs kulturstipendie
Adelbertska stipendiefond
Otto och Charlotte Mannheimers donationsfond

Representerad

Utrikesdepartementet
Röhsska museet, Göteborg
Handelsbankens Konstförening
Landstinget Sörmland